Geçen haftaki yazımızı; “Necaset rejiminin dayatmasıyla Şeytani Materyalist Eğitim bataklığı devamlı Allah’ımızı tanımayan, Peygamberimizin Önderliğini kabullenmeyen, Ahiretten habersiz ve Ölüme hazırlıksız dünyaperest, malperest makamperest, şöhretperest, şehvetperest, modaperest ve putperest bir nesil yetiştirmeye devam edecekse biz niçin yaşıyoruz ki?  (Ve niçin İktidardayız ki?) Nasıl mı? Gelecek haftaki yazımızda İnşallah!” cümleleriyle bitirmiştik. Kaldığımız yerden devamla belirtmek isteriz ki; Tarihi ve İlmi  gerçeklere baktığımızda ahlaksızlıktan  çöken milletlerin ortak suçlarının Dünyaperest, (Dünya’ya tapmak) Servetperest, (Servete tapmak) Şehvetperest, (şehvete tapmak) Makamperest, (Makama Tapmak)  Modaperest, (Modaya tapmak) ve Putperest ( Puta tapmak) olmalarından kaynaklandığını görürüz.

Bu hastalıklarda asrımızın aileleri yıkan, iktidarları bitiren ve devletleri zayıflatan musibetlerdir!

Ve tüm İnsanlık aleminin Allahımıza kulluk imtihanıdır!
Yaratılış ve yaşayış gayemizi; “Dünya’yı esir mi alacağız! Dünya’ya esir mi olacağız!” şeklinde özetlemek mümkündür.
“Yaşamımızın tek gayesi zannederek mala, makama, servete, şöhrete ve şehvete kul mu olacağız? Malı makamı,  serveti, şöhreti ve şehveti yaşama ve mazlumların kurtuluş vasıtası bilip sadece Allah’a mı kul olacağız?” sorusunu her nefis kendisine mutlaka sormalıdır!

Şeytan’ın ağına düşmüş Materyalizmin askerleri açılıp saçmayı, saçıp saçılmayı, savurup savrulmayı, har vurup harman savurmayı konfora düşkün, bohem bir hayat anlayışını reklamlarla teşvik ederek hayatı maddi ve manevi çekilmez hale dönüştürmeyi maalesef başardılar!
“İsraf eden iflas eder!” acı gerçeğini her sahada yaşıyoruz!
“Allah israf edenleri sevmez!”
“Saçıp savuran israfçılar Şeytan’ın kardeşleridir!” gibi İlahi ihtarlara rağmen yukardaki hastalıkların neticeleri olan isyanları ve zulümleri sebebiyle helak edilen geçmiş kavimlerin azgınlıklarından da daha azgın bir dünya’dayız maalesef!

Evet aşırı israfın, sınırsız zevk ve kontrolsüz eğlencelerin neticesi olan Dünyaperest, (Dünya’ya tapmak) Servetperest, (Servete tapmak) Şehvetperest, (şehvete tapmak) Makamperest, (makama Tapmak)  Modaperest, (Modaya tapmak) ve Putperest (Puta tapmak) hastalıkları tedavi edilmeden huzuru, saadeti, birliği ve kardeşliği hiçbir iktidar asla sağlayamayacaktır!
Mel’un Şeddad zaliminin başardığı dünya cennetini de yeniden kurmayı başarsalarda o iktidarların da sonu Şeddad ve kavminin sonu gibi mutlaka hüsrandır!

Osmanlı Cihan Devletinin; mal ve makamperest, dalkavuk, şakşakçı ‘’kapıkullarıyla’’, şöhret ve şehvetperest ‘’karıkulları’’ sebebiyle yıkıldığı inkar edilmez bir gerçektir!
Koskoca Cihan Padişahımız Sultan Abdulhamid Halifemizi ve iktidarını kendisinin açtığı medreselerde (orta eğitim ve üniversitelerde) yetişen gavur aşığı (batıperest), şehvetperest ve  modaperest gençler eliyle cihan devletimizle birlikte devirdikleri de inkar edilemez tarihi bir gerçektir!
Allahımız tanıtılmadan, sevdirilmeden, ölüm ve ötesi ahiret öğretim ve eğitimi olmadan eşyalara ve başkalarına tapınma hastalıklarının tedavisi mümkün değildir!
Toplumun ayak yollarını yaparken kalp yollarını da aynı anda yapamazsak eşyalara ve başkalarına tapınma hastalıklarının tedavisi mümkün değildir!

Sahte ‘’Özgürlük’’ kavramı altında teşvik edilen yeryüzünün en büyük ahlaksızlığı olan cinsi sapıklık tedavi edilmeden ve önleyici tedbirler alınmadan eşyalara ve başkalarına tapınma hastalıklarının tedavisi mümkün değildir!

Yer yer resmi törenler kapsamında akıl ve iz’anı firar ettirecek derecede ta'zim programları, abartılı ifadeler, küçücük çocukları dahi istismar ederek ideolojik görüşlerine malzeme yapanların taşlaşmış putların önünde secde ettirme görüntülerine varana kadar ilimden, akıldan ve mantıktan yoksun, mülakatsız, rast gele kur'a saçmalığıyla atanan bazı zavallı eğitmenlerle; materyalist kafadaki, batıperest bazı öğretmenlerle eşyalara ve başkalarına tapınma hastalıklarının tedavisi mümkün değildir!
Yeter artık!
“Hayatta olduğun sürece ölüm denilen kesin gerçek canını alıncaya kadar sadece ama sadece Rabb’in Allah’a Kulluk ve İbadete devam et! (Allah’ın Emir ve yasaklarına itirazsız boyun eğen Kullardan ol!)’’ (Hicr 99) emri İlahisine uyacak bir nesli tüm Okullarımızda ne zaman yetiştirme seferberliğini acilen başlatmalıyız!
Allahımız bizleri; “Ey Âdemoğulları! Size, şeytana, şeytanî güçlere ve şeytanın süslediği nefis, mal makam gibi yaratılmış şeylere tapmayın, onların düzenlerine bağlanmayın, onlara boyun eğmeyin. Onlar sizin apaçık bir düşmanınızdır.” diye tavsiye edip sizinle kulluk sözleşmesi yapmadım mı? Şimdi Cehennemde niçin feryad ediyorsunuz!'' (Yasin S.60) ilahi ihtarını ahirette duyanlardan eylemesin.

Dünyaperest, Nefisperest, Servetperest, Şehvetperest, Makamperest, Modaperest ve Putperest gibi şirk hastalıklarından hepimizi ve neslimizi muhafaza buyursun. Sadece Allahımıza kul, kulu ve Resulü Hz. Muhammed (s.a) Efendimize Ümmet olanlara ve İzinden gidenlere selam olsun.

banner60

banner64

banner49

banner63